Login

Signup

Dział prowadzi Piotr Saternus – Naczelnik Wydziału Administracyjno-prawnego Straży Miejskiej w Gliwicach

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia