Login

Signup

Dodane przez

Nowelizacja uprawnień do nakładania mandatów karnych listopad 2018

19 października 2018 | 0 Komentarze

Od 1 listopada w tym zakresie można prowadzić postępowania mandatowe.

Czyny te są zagrożone karą grzywny w wysokości 20 zł – 500 zł.

Art. 334 ustawy prawo ochrony środowiska odnosi się do tzw. „uchwały antysmogowej” podjętej przez samorząd wojewódzki.

Art. 478 ustawy prawo wodne odnosi się do:

pkt. 2) grodzenia brzegów wód powierzchniowych, wód morskich w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii  brzegu

pkt 5) wprowadzania ścieków do wód lub ziemi

pkt 6) wprowadzania do wód odpadów lub ciekłych odchodów zwierząt; spławiania śniegu z terenów zanieczyszczonych; gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych lub innych substancji i materiałów na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego; mycia pojazdów w wodach powierzchniowych lub nad ich brzegami; pobierania wody do opryskiwaczy roślinnych bezpośrednio z wód powierzchniowych lub mycia tych opryskiwaczy; używania fabr (TBT) do konserwacji urządzeń podwodnych; poruszania się pojazdami po wodach powierzchniowych lub gruntach pokrytych wodami

pkt 8) zarządcy wałów przeciwpowodziowych, który nie wprowadził pomimo zagrożenia zakazu poruszania się po nich.

About bismorj

Członek Krajowego Zarządu Polskiego Związku Straży Miejskich i Gminnych

Dodaj komentarz: