Login

Signup

mł. insp. Agata Krysiak

wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny za nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) w Polsce.

Wybrane aspekty prawno-organizacyjne funkcjonowania straży gminnych (miejskich) w kraju

Data rozpoczęcia: 25 grudzień 2018   |   Data zakończenia: 27 grudzień 2018   |   Czas trwania: 10:45 - 15:45
Lokalizacja: Sośnicowice (koło Gliwic)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników straży gminnych (miejskich) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych strażników, uprzejmie informuję, iż Kancelaria Radcy Prawnego Pana Marcina Wdowskiego z siedzibą w Radomiu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 4 we współpracy z Polskim Związkiem Straży Miejskich i Gminnych z siedzibą w Gliwicach organizuje dwudniowe szkolenie kierowane zarówno do kadry kierowniczej, jak i strażników.

Aktualnie proponujemy cykl zajęć praktycznych z zakresu „Wybranych aspektów prawno-organizacyjnych funkcjonowania straży gminnych (miejskich) w kraju”, które odbędą się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 roku (w godz. 9.00 – 16.00) w Hotelu „Sylwia” w miejscowości Sośnicowice (koło Gliwic) ul. Gliwicka 90 (blisko A4 albo dojazd z centrum Gliwic autobusem linii 624).

W pierwszym dniu szkolenia poruszone zostaną zagadnienia dot. pragmatyki straży, aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie ww. instytucji, planowanych nowelizacji. Ponadto omówione zostaną kwestie zawiązane z wykonywaniem przez strażników niektórych uprawnień, takich jak: ujęcie osoby, kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagaży osoby, obsługa monitoringu wizyjnego, procedura ochrony danych osobowych, Prawo o ruchu drogowym etc.

W drugim dniu doskonalenia zawodowego zaprezentowane zostaną ustawowe znamiona wykroczeń skodyfikowanych w kodeksie wykroczeń i ustawach szczególnych, zasady przeprowadzania dowodów w czynnościach wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, prawa i obowiązki procesowe uczestników, prawo do obrony, udostępnianie stronom materiałów akt czynności oraz uchylanie prawomocnych mandatów karnych (szczegółowy harmonogram w załączeniu).

Szkolenie przeprowadzi Pani mł. insp. Agata Krysiakwieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny za nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) w Polsce.

Oferta cenowa za jedną osobę:

Opcja 1 – Dwudniowe szkolenie (2 x przerwa kawowa, 2 x obiad oraz nocleg) 540 zł

Opcja 2 – Dwudniowe szkolenie (2 x przerwa kawowa, 2 x obiad) bez noclegu 450 zł

Opcja 3 – Jednodniowe szkolenie przerwa kawowa, obiad) 280 zł.

 

Dodatkowy nocleg ze śniadaniem – 90 zł

W przypadku udziału 3 osób z jednej jednostki – zniżka 5 %

Zgłoszenia przyjmujemy drogą e-mailową szkolenia@radcaradom.pl w terminie do dnia 20 listopada 2017 roku (formularz zgłoszeniowy w załączniku). Do kontaktów roboczych wyznaczona została Pani Aneta Bogut tel. 501 046 466. Istnieje możliwość zapewnienia noclegu w Hotelu „Sylwia” w miejscowości Sośnicowice (koło Gliwic) ul. Gliwicka 90 (blisko A4) – (w cenie 90 zł ze

test pobrania szkolenia

Organizator

Kancelaria Radcy Prawnego – Radca Prawny Marcin Wdowski

 

Partner

Polski Związek Straży Miejskich i Gminnych

About admin