Login

Signup

Dodane przez

Akty prawne – teksty jednolite oraz rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

19 października 2018 | 0 Komentarze

Uprzejmie informuję, iż w dniu 17.08.2018 r. w Dzienniku ustaw ukazały się następujące akty prawne:

1) poz. 1987 – tekst jednolity ustawy Kodeks Postępowania Karnego

2) poz. 1990 – tekst jednolity ustawy Prawo o ruchu drogowym

3) poz. 1987 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

W przypadku powoływania się na akty prawne z pkt. 1) i 2) proszę pamiętać o nowym publikatorze.

Akt prawny z pkt. 3) wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r. Dokonano w nim kilku zmian natury porządkowej oraz dodano nowe wykroczenia:

1) art. 343 ustawy prawo ochrony środowiska

2) art. 478 pkt 2, 5, 6, 8 ustawy Prawo wodne.

 

do pobrania

tekst jednolity Kodeks postępowania karnego – D2018000198701

tekst jednolity Prawo o ruchu drogowym – D2018000199001

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do na kładania grzywien w drodze mandatu karnego – D2018000199601

About bismorj

Prezes Polskiego Związku Straży Miejskich i Gminnych

Dodaj komentarz: