Login

Signup

Nowe akty prawne w Dzienniku Ustaw (grudzień 2018) – Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

W dniu 21.12.2018 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 2399, ukazała się Ustawa z dnia 14 grudnia […]

Nowe akty prawne w Dzienniku Ustaw – (grudzień 2018) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie;

W dniu 29.12.2018 r. Dzienniku Ustaw ukazały się następujące rozporządzenia: poz. 2472 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia i […]

Nowe akty prawne w Dzienniku Ustaw – (grudzień 2018) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

W dniu 29.12.2018 r. Dzienniku Ustaw ukazało się następujące rozporządzenie: Poz. 2476 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z […]

Informacja o zmianie ustawy Kodeks Wykroczeń oraz Kodeks Postępowania w sprawach o wykroczenia – listopad 2018

Informacja o zmianie ustawy Kodeks Wykroczeń oraz Kodeks Postępowania w sprawach o wykroczenia   W dniu 31.10.2018 […]

Niezgodność z Konstytucją art. 130a ust 5 i 7, w zakresie wydawania pojazdów z parkingu strzeżonego dopiero po dokonaniu opłaty za jego usunięcie i przechowywanie

w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2322 opublikowano Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. sygn. […]