Login

Signup

Praca w Straży Miejskiej we Władysławowie – praca sezonowa

Szanowni Państwo, Drodzy Funkcjonariusze Straży Gminnych/Miejskich Komendant Straży Miejskiej we Władysławowie na okres sezonu letniego (lipiec-sierpień) 2019 […]

Informacja na temat „nieudzielenia dokumentu co do tożsamości” oraz „niestosowania się do wydanych poleceń”.

W związku z licznymi zapytaniami w kwestii „nieudzielenia dokumentu tożsamości” oraz „niestosowania się do wydanych poleceń” pozwoliłem […]

Nowe akty prawne w Dzienniku Ustaw (styczeń 2019) – Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. z 2019 poz. 60. – Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o […]

Nowe akty prawne w Dzienniku Ustaw (styczeń 2019) – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy […]

Nowe akty prawne w Dzienniku Ustaw (Styczeń 2019) – Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych

W ostatnim czasie ukazały się zmiany następujących przepisów: Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach […]